Bus Routes & Fares Banner 41
    Bus Routes & Fares
     
   
KATRAJ, PADMAVATI
NAME FARE (INR)
CIS to  
JAGTAP CHOUK 800
NETAJI NAGAR 1000
KUMAR PARK 1100
LUNA NAGAR 1100
DEFENCE COLONY 1400
GANGA DHAM PH II 1300
GANGA DHAM 1400
TODKAR GARDEN 1600
SAHAKAR NAGAR 2400
PANCHAVATI/SATARA ROAD 2400
     
   
KONDHWA, BIBVEWADI
NAME FARE (INR)
JAGTAP CHOUK 800
FLOWER VALLEY 800
RAHEJA GARDEN 800
KEDARI PETROL PUMP 900
SALUNKE VIHAR 1100
KUBERA PARK  
BRAHMA IMAGISTIC 1200
KRISHNA KEWAL 1400
BRAHMA ESTATE 1350
BRAHMA EVENEW 1350
KUMAR PARK  
UNITY PARK  
EACON TEMPLE  
SHANTY NAGAR  
LAKE TOWN 1600
MAHESH SOCIETY BIBVEWADI 1600
BALAJI NAGAR 2200
     
   
HANDEWADI
NAME FARE (INR)
CIS to  
DHAVAL WIND (SASANE NAGAR) 1250
SHRAVAN DHAM 1250
SWAPNA PURTI 1250
NIRMAL TOWN SHIP 1250
JASHNA EMPIRE 1300
RAVI PARK 1300
GANGA VILLAGE 1300
SANSKRUTI 1250
SIMPLICITY 1400
SAP VASTU 1300
GREEN CITY 1300
RUNWAL SAHAGAL 1100
MOHMAD WADI 1500
TARWADE VASTI  
     
   
KONDHWA
NAME FARE (INR)
CIS to  
JAGTAP CHOUK 700
SECRET HURT 700
 GANGA SATELLITE 1000
KEDARI NAGAR 1000
AZAD NAGAR 1000
AMBA VATIKA 1200
BEKERS POINTS 1200
KONARK INDRA 1250
GANESH NAGAR 1300
JYOTI RESTAURANT 1300
KAUSAR BAG 1300
WELCOME HALL 1350
UPPER KONDHWA 1400
     
   
FURSUNGI
NAME FARE (INR)
CIS to  
RAM TEKDI 900
VAIDU WADI 1100
KALE PADAL 1350
SASANE NAGAR 1250
TUKAI DARSHAN    1350
FURSUNGI 1650
     
   
URALI CHANCHAN
NAME FARE (INR)
CIS to  
VAIDU WADI 1100
SWAR VIHAR 1300
SASANE NAGAR 1300
AMAR COTTAGE 1200
LAXMI COLONY 1400
MANJRI GREEN 1600
SHEWAL WADI 1700
URALI CHANCHAN 2800
CIS  
VAIDU WADI 1100
     
   
HADAPSAR
NAME FARE (INR)
CIS  
SANSKAR MATH                     1100
VAIDU WADI           1100
AMAR BAG                             1100
GADI TAL HADAPSAR 1200
HADAPSAR 1200
AKASH WANI          1200
GONDHALE NAGAR 1300
MAHADEO NAGAR 1400
MARKET YARD        1400
RAVI GARDEN 1400
MANJRI GREEN 1400
SHEWAL WADI 1700
TOOL NAKA 2300
     
   
MAGARPATTA, VIMAN NAGAR
NAME FARE (INR)
BT KAWADE ROAD 1250
GHORPADI, BHARAT FORG 1400
MAGAR PATTA CITY               1650
AMNORA CITY        1750
VIMAN NAGAR       1750
KALYANI NAGAR /KOREGAON PARK 1650
KHARADI 1650
MUNDHAWA 2200
VISHRANT WADI    2400
DHANORI                1850
KALAS      1850
     
 
  
ASSESSMENT TIME TABLE  |  PTA  |  CIRCULAR  |  PROFORMA  |  COMMITTEES
  
© All rights reserved | City International School Pimpri
Parents Photo Upload